Om Torga

Torga betyder saluföra, handla. Idén om Torga härstammar från agora, benämningen för handels och marknadsplats i antika grekiska städer. På den tiden var det världens främsta och mäktigaste mötesplats för politik, kultur och budskap. 
Torga är en plattform för design, öppen för alla att skapa och ta del av. En plats där du som formgivare kan få kommunicera ditt budskap.
Form som Talar.