Våra kollektioner

Våra kollektioner designas i exklusiva samarbeten med formgivare från Skandinavien. Genom hållbar design, lågt klimatfotavtryck och sunda konstruktioner kommunicerar möbelkollektionen kontemporär harmoni.

Tillverkningen

All produktion sker lokalt kring formgivaren, i egen regi eller via kollaborationer med skickliga entreptenörer & hantverkare. Allt
för att låta budskapet av produkten genomsyra hela produktionen, mot Form som Talar.

Material

Material bär värden för de reflektioner och tankar som en viss produkt har för avsikt att förmedla. Oavsett budskap så knyter materialen an till formgivarens geografi, för en hållbar produktion.